ESL - English as a Second Language

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
INGLES COMO SEGUNDO LENGUAJE

Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai

 

Over 50 ESL classes are offered at many different sites in the East Side Adult Education Program. Classes offer instruction from beginning levels to advanced.  

 

El programa ofrece más de 50 clases en English.Levels son: principiante, intermedio y avanzado. Los nuevos estudiantes pueden inscribirse en cualquier momento durante el año escolar. Los estudiantes interesados pueden llamar o visitar el Centro de Adultos Overfelt o el Centro de Adultos de la Independencia se encuentra en la map.


Lớp học Anh văn miên cho mọi trình độ.  Chương trình có khoảng hơn 50 lớp đang được giảng dạy.  Lớp học gồm các trình độ:  Vỡ lòng cấp 1, Vỡ lòng cấp 2, Trung bình thấp, Trung bình cao, và trình độ cao cấp.Quị vị sẽ được thâu nhận quanh năm.  Học viện mới có thể gọi hoặc đến các địa điểm mà học viện muốn tham dự lớp học để biết thêm chi tiết và đăng ký thi xếp lớp.

Danh sách các số điện thoại đuợc liệt kê kế bên bản đồ.  Sau khi thì xếp lớp, học viện có thể bắt đầu nhập học ngay nếu lớp học có chỗ trống.


Click HERE to see the schedule of classes.
For phone numbers and locations, check the MAP by CLICKING HERE.

Locations Card IconLocationsTop of Page

flags of many countries

MORNING

Alberto Cruz-Alum Rock Branch Library - MWR 9:30am - 12:40pm 

Grail Family Services (GFS) - MTWTH  8:30am - 11:40am 

Independence Adult Center (IAC) - MTWRF  8:50am - 12:00pm 

Montgomery Elementary (MES) - MTWRF  8:15am - 11:25am 

Overfelt Adult Center (OAC) - MTWRF  8:50am - 12:00pm 

Tully Community Library (TCL) - MTR  10:00am - 12:00pm

 

AFTERNOON (Beginning Classes Only)

Independence Adult Center (IAC) - MTWRF  12:30pm - 3:40pm 

Overfelt Adult Center (OAC) - MTWF  12:30pm - 3:40pm


EVENING

Andrew Hill High School (AH) - MTWTh  6:20pm - 9:30pm 

Independence Adult Center (IAC) - MTWTh  6:20pm - 9:30pm 

Overfelt Adult Center (OAC) - MTWTh  6:20pm - 9:30pm

 

EL Civics is part of the ESL department. Click here to see their class project.